21.6.17

200 år gammelt træ truet på Nørrebro!

I morges lød alarmen på Nørrebro: I en gård mellem Søllerødgade og Nørrebrogade, var man til naboernes bestyrtelse i gang med at fælde et af de sidste store gårdtræer i området, den 200 år gamle plantan. Først forlød det at det var på kommunens ordre, grundet rotter i kloakrørene. Naboerne kontaktede i al hast kommunen, der meldte klart ud, at man hverken har anbefalet eller givet påbud om at fælde det gamle træ.

Handling
Vi indfandt os på adressen, fik grundejeren i røret, og forklarede ham at der måske var opstået en miskommunikation et sted i forløbet, og spurgte om vi kunne få lidt tid at redde træet i. Den eneste måde det kunne ske på, var ved at vi indvilligede i at betale for at få arbejdet gjort færdigt en anden dag. En regning der kan løbe op i 10.000 kr. Det var det, eller fældning. Så det sagde undertegnede hårdt presset ja til (det ville han have skriftligt, så værsgo’).

Kommunen
Parkforvalteren for området var også meget ked af at træet skulle fældes, men da det står på privat grund, har kommunen ingen indflydelse på den slags. Træplejerne var hyret til at fælde træet, bortskaffe det og fræse rødderne ned. De indstillede arbejdet, og rettede beskæringerne, så træet har en mulighed for at komme igen.

Problemet
Grundejeren indfandt sig, og oplyste at det ikke var kommunen, men kloakmanden, der havde talt for fældning. Ham fik vi i røret. Det viser sig, at kloakrørene er utætte, og træet der er presset af belægning, har fundet ud af at der findes vand der. Det har på steder boret sig ind i utæthederne, og med tv har man set at rødderne er inde i rørene. Men er fældning den eneste løsning? Nej.

Løsningen
Det viser sig at man kan løse problemet meget mindre invasivt, ved at fræse rødderne inde i rørene, og strømpefore dem indefra. Det er en fuldt ud holdbar løsning, og sammenlagt med fældning, bortskafning af træ, udfræsning af rødder og efterfølgende udskiftning af kloakrør, er den mest skånsomme løsning ikke så meget dyrere. Det har simpelthen bare ikke været prioriteret.
Grundejer og hans investor har fundet den korteste vej fra A til B og har ikke på noget tidspunkt overvejet hvor afsindigt vigtigt det træ er for naboerne, børnehaven og de kommende beboerne i deres nye byggeri. Der bygges tæt, og området har forsvindende få grønne pletter og træer.

Hvad nu?
Fældningen er midlertidigt indstillet. Vi har meget kort tid til, at først høre naboerne i andelsforeningerne om de i givet fald ville være klar til at betale en del af eller hele omkostningen ved en strømpeforing på den korte strækning. Det kan i værste fald løbe op i 47.000 plus moms. Vil de det, er det helt op til grundejeren og investor om de vil komme naboerne i møde, og tage muligheden i brug.

Hvis de siger nej, skal der skrabes 10.000 ind, som det har kostet at udsætte fældningen. Men der er ingen grund til, at det træ ikke skulle overleve. Der er taget meget, men det lever endnu, og kan blive meget ældre. Med lidt god vilje.

Fortsættelse følger.
Lille dreng fra børnehaven ser til, fra det sted hvor børnene sov udenfor under træets skygge.Solsorten inspicerer skaderne, fra det sted hvor den hver dag synger solen ned, på klokkeslæt.Ja, et tørstigt plantan træ laver buler i belægningen. Mon ikke vi overlever? 

19.6.17

Mission Ahorn opdatering

Her er en hilsen fra den borgerreddede amerikanske ask, der stod på en kommende metro byggeplads (vi troede først at det var et ahorn træ, så det hed missionen). Ved en kraftanstrengelse og på rekordtid, lykkedes det i december 2015 borgerne, at hasteindsamle midler til at redde det fine træ fra saven, og få det flyttet til en ny plads i Fælledparken.
 
Borgermidler og en helt uvurderlig, koordineret indsats fra anlægsgartneren, grusleverandøren og træflyttemanden. Kommunen forbarmede sig og lagde jord til i Fælledparken, hvor kronen er fuld og meget tættere end sidste år. Det har helt klart fået bedre fat. 

Da det er vokset op i læ, men er flyttet til et vindblæst hjørne, har det fået støttestropper til den første tid. Når de tages af, må vi se om det kan selv. Vores dejlige træ. 
 

 
Læs mere om Mission Ahorn her (link).
 

14.6.17

Ikoniske træer, kommunen beder om hjælp

Kommunen har efterhånden opdaget, at vi borgere er meget, meget glade for vores træer. Det er kommet bag på dem, at fældninger og “udskiftninger” har vakt så stærke følelser, og nu har de altså taget initiativ til at udpege dem, vi er allermest knyttede til. De får titlen ikoniske træer.
 
Der er ingen juridisk beskyttelse for et ikonisk træ, men står det på kommunal grund, bliver det i det mindste ikke fældet uden at have været til politisk afstemning først. Står det på privat grund, vil kommunen forsøge at indgå aftaler med grundejerne.

Der er syv kriterier, af hvilke mindst fire skal være opfyldt, for at et træ kan udpeges som ikonisk. De har især brug for at vide hvilke træer vi bare ikke VIL af med (altså dem alle, haha). 

Kriterierne:
1. Træet skal være fuldt udvokset.
2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
3. Træet skal have en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
4. Træet har en særlig biologisk værdi
5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
6. Træet giver sanselige oplevelser
7. Træet har en særlig historisk betydning

Kommunen efterspørger især de ikoniske træer som står på kommunale arealer – altså dem langs vejene, på byens pladser, foran biblioteket, i skolegården eller ved en institution.

Man har indtil d. 30 juni til at udpege træer, og indsende sine forslag til den rare dame, der står for projektet. Hvis ens træ opfylder 4 af de 7 kriterier, så send en mail til evaekb@tmf.kk.dk, mærket ”Ikonisk træ - forslag”. Husk at skrive hvilke kriterier det opfylder, præcis hvor det står og vedhæft om muligt et foto af træet. 

Miljøpunkter og lokaludvalg har allerede slået på tromme for det her, men skulle der være nogen, de ikke har nået, så er det nu sidste chance. 

De er jo alle sammen ikoniske..
 

 

1.6.17

Et sirupværn

Under sidste års Distortion mistede Nørrebro to unge træer. Det ene var brækket helt over, det andet halvt, og de blev begge erstattede af to nye. I år mindede vi kommunen om faren for netop de to yngste i epicenteret af festen, i håbet om at man klog af skade ville afskærme træerne eller træffe andre foranstaltninger. Men ak. 

Man havde det jo på fornemmelsen. Derfor fik træerne i mangel af bedre, et nødtørftigt sirupværn. Et tykt lag klister på stammen, for at gøre det mindre attraktivt at tage fat om den og brække den over.
Om det har hjulpet ved ingen, men begge træer var i dag stadig i live. Og på støttestroppen på det ene træ, var der et spor til opklaring af, hvad der tog livet af det første: et tydeligt aftryk af en sko. Folk kravler altså op på støttestammen, står på stroppen og bruger træet som støtte. Der skal ikke andet til end overbalance, før en tung person tager træet med sig i faldet, og derved knækker det. Mysteriet løst.

Hvorfor VIL kommunen ikke lære af den her adfærd? Når vi nu ved, hvor faren er størst? Dybt frustrerende!

Fotos af forrige års skader og dette års sirupværn.

20.5.17

Træplaner

På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte, om man er villig til at sætte penge af til nye træer. Rigtig mange penge. De træer vi har allermest brug for, er ud til gader og veje, og det er også de dyreste at anlægge.

Træer er en kæmpe investering, og det bliver måske endeligt synligt nu, hvor der skal lægges budgetter. De træer vi har nu, har vores forfædre investeret i for mange år siden, og at misligholde den investering, giver ingen mening. Der skal ikke spares på vedligehold og pleje. Der skal være et fuldt og samlet overblik over alle kommunens træer, på tværs af forvaltningerne, og plejen af træerne i de forskellige forvaltninger, burde alene varetages af fagfolk. 

Den store træplan TMU skal tage stilling til, omhandler kun nyplantninger. Vi mangler stadig akut en træplan for de eksisterende træer: Øgede budgetter, flere hænder, nytænkning og alternative løsninger. 

Her er vores dejlige, reddede træer på Nørrebros Runddel, der blev så grueligt skåret forrige år. De VIL leve. Desværre kan man ikke sige det samme om de nyplantede ved deres side, der ser ud til at være gået ud. Trods det, at de blev udplantede efter alle kunstens regler, og har levet beskyttet mod salt, slag og cykler. Det er ikke let at få et træ til at vokse i byen, lad os nu passe godt på dem, vi har.

Åh abe. <3

11.5.17

Ideer til bytræer

I en baggård i det indre København, har en bænk slået ring om et stateligt, gammelt træ. De runde bænke giver os en tiltrængt mulighed for at slappe af i byens rum, og nyde at være nær og under et gammelt træ. Og samtidig beskytter de træerne mod tung trafik og barkskader. 

Vi skal klart undersøge nærmere, om det er en god løsning. Og meget gerne afprøve det et par steder.

Intro hashtag #ideertilbytræer

6.5.17

Træerne tilbage på Thorvaldsens Plads!

På den her fantastiske næsten sommeragtige dag, samles folk under træerne. På Thorvaldsens Plads fortæller en dame, at træet vi står under, er 200 år gammelt, og hjembragt fra Rom af Thorvaldsen selv.

Fantastisk gammelt træ! Som man i øvrigt godt kunne unde lidt mere plantehul. Thorvaldsels Plads var engang fyldt med træer, som en lille park. Det skal vi da have igen? Træer er også genial terrorsikring, når de først bliver store. Alt det de gør, for at passe på os.

Træerne tilbage på Thorvaldsens Plads!Træet lige midt i billedet, tættest på bygningen, er det eneste træ tilbage af den lille park. 

2.5.17

Trækampen er på Instagram!

Red Byens Træer er nu på Instagram, hvor det er så let lige at smide et billede med et hashtag #TruetTræKbh, når man ser et træ i nød (husk at skrive hvor det står). Eller #MitYndlingstræ når man vil dele noget smukt. Eller bare #RedByensTræer.

Måske bliver det en helt ny måde at hjælpe byens træer på? Vil bilver nødt til at prøve.

Her er en hilsen fra en dejlig magnolie på Øster Farimagsgade. 

5.4.17

Smugkig på Møllegade

Så er pladsen på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade ved at være der. Tusindvis af borgere har kæmpet for de træer der er tilbage, og det har også givet os nye unge træer, i stedet for den planlagte flise- og grusbelægning. Vi har mistet ubærligt mange store træer. En løvmasse og biodiversitet der ikke vil genopstå på samme sted, i vores levetid. Men med de mange nye træer, kan man kun håbe at hjørnet en dag bliver en frodig oase, for den næste generation af Københavnere. 

Mirabelletræet, Møllegades dejlige forårs budbringer, står i fuldt flor.
(Dejligt at se Rockwool beskytte træerne, frem for at køre dem i smadder.)


Bytteskuret, hvor de tre asketræer stod.


 Øen her er til de nye træer til højre i billedet. De fine, nye træer. Åh, vi må sådan håbe at de falder godt til!


 En fin størrelse. Velkommen til Nørrebro. <3Skuret man ikke kunne flytte ud fra væggen, for at bevare de tre asketræer.


Dele af muren er bevaret, og lavet om til bænke. Det er en god måde at skåne træerne på. Jo mindre man forstyrrer jorden nær dem, jo bedre.Det er foråååår!

Følg hele kampen for Møllegades træer, med de nyeste indlæg øverst:

 
Read this and the posts above in English, on the mirror blog here: Save the Urban Trees.
 

31.3.17

Mozarts Plads borger information

Metroselskabet skal i gang med at lave metro station på Mozarts Plads, og HOFOR har indledt det forberedende arbejde. Det betyder, at de træer der ligger nærmest ledninger, har måttet lade livet. Men den gode nyhed er, at andre kan flyttes. Vi ved ikke hvor mange endnu, den opgørelse er først klar efter sommer, men de træer der kan flyttes, får chancen. Det giver os god tid til, at finde aftagere og penge til flytningen. Når den tid kommer, vil vi følge processen, og prøve at hjælpe med at afsætte træerne. Alle træelskere kan hermed holde en lettet weekend.
 
 

30.3.17

Mozarts Plads

Ved Mozarts Plads er HOFOR begyndt at gøre klar til den nye metro station. Og i den forbindelse skal alle træerne åbenbart fældes. Ikke flyttes, men fældes. Måske er de allerede væk?

Det er mange, som man kan se på satellit fotoet. En borger skrev desperat, om der var noget at gøre. Vores bedste bud var at tale med Miljøpunkt Nørrebro, der har en aftale med flyttemanden. Men ak, de redder altså kun træer på Nørrebro, så borgeren henvises til Enghave Lokaludvalg. Det kender de ikke noget til, desværre. Men borgeren kan forsøge at melde sig ind i en en lukket facebook gruppe, der har med Sydhavnen at gøre. Er hun mon snart løbet træt?

Det er jo håbløst?! Alle burde stå på nakken af hinanden for at løse det her, så træerne blev reddede og omplacerede. Ikke bare sende en borger videre rundt i et dødt forløb. Åh, hvor er det frustrerende!


(Vi prøver stadig at finde ud af om der er noget tilbage, der kan reddes, hvis du ved noget, så sig til)


Urin nyt

Københavns Kommune har udarbejdet et handlekatalog, for at begrænse nattelivs generne i indre by. En af dem, er urin. "Forvaltningen er bekendt med, at urin i større mængder ødelægger beplantning..". Fantastisk, at man nu vedkender sig problemet. Det er første skridt på vejen.
 
På side 11 i kataloget, er der en genial hæve/sænke løsning, et pissoir de indførte i Esbjerg i 2004, og som her virker efter hensigten. Vi skal stadig have udtænkt en løsning til de mest plagede træer, måske bede eller vedbend? Men det er et andet katalog.


Handlekataloget er lige nu i høring, og kan læses her (link).

29.3.17

Ind i kampen!

I København er de grønne partier i mindretal endnu. Men i andre lande og byer er man meget længere fremme. I Japan har de bygget en hel togstation rundt om et træ, og vi skal ikke længere end til Aarhus, for at finde et dugfrisk eksempel på, at man godt kan tænke træerne ind. Her har man nemlig bygget en legeplads rundt om et træ. Kan vi så komme ind i kampen, København?
 

 Pletskud af Lone Koefoed Hansen
 

27.3.17

Opdatering på dagens afstemning om de seks træer på Carlsberg

Der er *ikke* et grønt flertal i vores kommune. Radikale og Enhedslisten stemte for at bevare træerne, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne for at fælde.

Et scenarie fuldstændig identisk med afstemningen om Klatreskoven på Carlsberggrunden. Som de også fik lov til at fælde.

Det her er vigtigt. Vi skal snart til at vælge vores repræsentanter i kommunen, for de næste fire år. Hvis du er uenig i dit partis stemme i den her sag, så lad dem det vide.

Øv, hvor er det trist.

25.3.17

Et blowjob

På mandag afgør kommunen om Carlsberg må fælde ni bevaringsværdige træer. Tre af dem skal vige for skurvogne, og andre seks støder op til et område hvor man skal lægge forsyningsnet til en ny bygning. Ved brug af gravemaskiner, kan det kappe rødderne, men der findes en skånsom metode, der er midst lige så effektiv, og som man bruger i andre storbyer: vacuum sugning. Man bruger ikke gravemaskiner, men suger jorden væk. En metode der skåner bl.a. rør, ledningsnet og trærødder.I håbet om, at vi kan nå at redde de seks træer, som Carlsberg forventes at få tilladelse til at fælde, har vi samlet foto dokumentation og links til omtale af metoden, maskinerne og et af de firmaer, der arbejder med maskinen i Danmark.

Veg Tech:
Veg Tech er et dansk firma der med egne ord arbejder med produkter og systemer til et grønnere bymiljø. Her er et kort uddrag af deres omtale af bytræer og vacuumsugningsteknikken, fra Stads- og Haveingeniøren 2004 (!): 

Livredning af bytræer
Rodnet og trækroner kommer let i konflikt med de forskellige ledningsnet og befæstelser. For at beskytte veletablerede bytræer mod overlast er Malmø Kommune også her gået foran ved at undlade brug af konventionelle gravemaskiner inden for træernes drypzoner og ved at udskifte jorden i de øverste jordlag af rodnettet på eksisterende træer, der mistrives, men som efter forbedring af vækstforholdene kan bringes på fode igen. Den eksisterende dårlige og ofte kompakterede jord fjernes ved hjælp af en vakuumsugningsteknik og udskiftes med skeletjord med en vedvarende, mere åben og rodvenlig struktur. 

Og så det her: teknikken er velkendt i Københavns kommune!

Vakuumsugeteknikken er også blevet benyttet til at fjerne forurenet jord fra legepladser i Københavns og Frederiksberg kommuner og har på denne måde bidraget til at skåne store træer og hække fra måske fatale læsioner på rodnettet som det er sket i andre tilsvarende projekter.

Maskinen blev omtalt af Dagens Byggeri i 2009, "Blowjob til undergrunden" (et par uddrag):

Fli-Dan
Hvorfor skal jordarbejde udføres med en skovl? Hos Silkeborgfirmaet Fli-Dan opererer de med et helt andet princip, nemlig sugning.

Siden september sidste år har firmaet løst jordflytningsopgaver med deres multisuger BigBlow. Systemet finder især anvendelse på såkaldte kritiske steder, hvor der er mange rør og kabler i jorden, og hvor man skal have adgang til en specifik ledning uden at forstyrre de øvrige.

“Meget mere skånsom end en skovl på en gravemaskine nogensinde vil være.”

Man skal huske på, at det er stærke kræfter, vi er oppe imod. Man har brugt en gravemaskine til at grave i jorden i mange år, men det er lidt det samme, som da minigravemaskinen kom frem. I starten kunne ingen se behovet for den, men i dag har alle entreprenører en i deres maskinpark, påpeger Steen Andersen.

********

Hvis denne metode kan skåne de seks træer på Carlsberg, så bør den tages i brug. Helst burde kommunen betinge sig at den blev implementeret. Hvis Carlsberg får tilladelse til at fælde de seks træer, vil vi alligevel kontakte dem, og fortælle dem om muligheden.

Tusind tak til Britt Hjerl Abildtrup for uvurderlig viden.

Links:

24.3.17

Carlsberg alarm, igen!

Så er den gal på Carlsberg igen. På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte om der kan gives dispensation til at fælde yderligere ni bevaringsværdige træer. Seks ud til en vej, og tre i en have, som de vil omdanne til skurvognsby. Et af de træer de gerne vil fælde, er det første i billedet her:


En kæmpe!

Mere information kan findes i TMU mødematerialet med bilag, der er offentligt tilgængeligt og online.


Sådan ser satellit foto ud af den sidste rest grønt i området. Som man altså ønsker at inddrage.

Og her er udsnit af tegninger fra TMU's materiale.


De ni bevaringsværdige træer man ønsker tilladelse til at fælde. De helt røde prikker er bevaringsværdige træer man allerede har fået lov til at fælde. Og de helt grønne er også fældede, men reetableres. Oversat: de har fået lov at fælde næsten alt, men nu vil de så lige have ni mere. 

De sidste seks træer ønskes fældet, fordi man skal grave i nærheden af dem. Det kan gøres nænsomt uden at fælde, det gør man bl.a. med stor succes i Stockholm. Men det er selvfølgelig lettere at bare fælde, og plante nogle nye træer. Ansøgningen er formuleret som et ultimatum: hvis de ikke får lov, bliver alt meget forsinket og meget dyrere. Vi kan kun håbe, at kommunen er færdig med at lægge sig fladt ned på maven for Carlsberg. Nok er nok!

Tak til Miljøpunkt Nørrebro for alarmen.

Link:

10.3.17

Beskyttelsesbede

Et par dugfriske eksempler fra Aarhus, på hvordan man bruger beplantning til at beskytte træer mod bl.a. tis, salt og cykelparkering. Det er jo så enkelt og konstruktivt.

Var det en idé med beskyttelsesbede i København? Kunne man teste konceptet på de mest udsatte træer?28.2.17

Trænyt fra Københavns Kommune

Da vi startede vores borgerbevægelse for byens plagede træer, for 4 år siden, var træerne helt usynlige i planlægning og budgetter. Selv da kommunen udgav en rapport of luftforureningen, var de ikke engang nævnt med et ord. I dag har kommunen offentliggjort en opdatering der alene omhandler træer, med langsigtede planer og mål. Vi er kommet så langt. 
 
Ikke mindst den her luner:
 
http://www.kk.dk/nyheder/koebenhavnerne-skal-udpege-byens-traehungrende-omraader#