5.4.17

Smugkig på Møllegade

Så er pladsen på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade ved at være der. Tusindvis af borgere har kæmpet for de træer der er tilbage, og det har også givet os nye unge træer, i stedet for den planlagte flise- og grusbelægning. Vi har mistet ubærligt mange store træer. En løvmasse og biodiversitet der ikke vil genopstå på samme sted, i vores levetid. Men med de mange nye træer, kan man kun håbe at hjørnet en dag bliver en frodig oase, for den næste generation af Københavnere. 

Mirabelletræet, Møllegades dejlige forårs budbringer, står i fuldt flor.
(Dejligt at se Rockwool beskytte træerne, frem for at køre dem i smadder.)


Bytteskuret, hvor de tre asketræer stod.


 Øen her er til de nye træer til højre i billedet. De fine, nye træer. Åh, vi må sådan håbe at de falder godt til!


 En fin størrelse. Velkommen til Nørrebro. <3Skuret man ikke kunne flytte ud fra væggen, for at bevare de tre asketræer.


Dele af muren er bevaret, og lavet om til bænke. Det er en god måde at skåne træerne på. Jo mindre man forstyrrer jorden nær dem, jo bedre.Det er foråååår!

Følg hele kampen for Møllegades træer, med de nyeste indlæg øverst:

 
Read this and the posts above in English, on the mirror blog here: Save the Urban Trees.
 

31.3.17

Mozarts Plads borger information

Metroselskabet skal i gang med at lave metro station på Mozarts Plads, og HOFOR har indledt det forberedende arbejde. Det betyder, at de træer der ligger nærmest ledninger, har måttet lade livet. Men den gode nyhed er, at andre kan flyttes. Vi ved ikke hvor mange endnu, den opgørelse er først klar efter sommer, men de træer der kan flyttes, får chancen. Det giver os god tid til, at finde aftagere og penge til flytningen. Når den tid kommer, vil vi følge processen, og prøve at hjælpe med at afsætte træerne. Alle træelskere kan hermed holde en lettet weekend.
 
 

30.3.17

Mozarts Plads

Ved Mozarts Plads er HOFOR begyndt at gøre klar til den nye metro station. Og i den forbindelse skal alle træerne åbenbart fældes. Ikke flyttes, men fældes. Måske er de allerede væk?

Det er mange, som man kan se på satellit fotoet. En borger skrev desperat, om der var noget at gøre. Vores bedste bud var at tale med Miljøpunkt Nørrebro, der har en aftale med flyttemanden. Men ak, de redder altså kun træer på Nørrebro, så borgeren henvises til Enghave Lokaludvalg. Det kender de ikke noget til, desværre. Men borgeren kan forsøge at melde sig ind i en en lukket facebook gruppe, der har med Sydhavnen at gøre. Er hun mon snart løbet træt?

Det er jo håbløst?! Alle burde stå på nakken af hinanden for at løse det her, så træerne blev reddede og omplacerede. Ikke bare sende en borger videre rundt i et dødt forløb. Åh, hvor er det frustrerende!


(Vi prøver stadig at finde ud af om der er noget tilbage, der kan reddes, hvis du ved noget, så sig til)


Urin nyt

Københavns Kommune har udarbejdet et handlekatalog, for at begrænse nattelivs generne i indre by. En af dem, er urin. "Forvaltningen er bekendt med, at urin i større mængder ødelægger beplantning..". Fantastisk, at man nu vedkender sig problemet. Det er første skridt på vejen.
 
På side 11 i kataloget, er der en genial hæve/sænke løsning, et pissoir de indførte i Esbjerg i 2004, og som her virker efter hensigten. Vi skal stadig have udtænkt en løsning til de mest plagede træer, måske bede eller vedbend? Men det er et andet katalog.


Handlekataloget er lige nu i høring, og kan læses her (link).

29.3.17

Ind i kampen!

I København er de grønne partier i mindretal endnu. Men i andre lande og byer er man meget længere fremme. I Japan har de bygget en hel togstation rundt om et træ, og vi skal ikke længere end til Aarhus, for at finde et dugfrisk eksempel på, at man godt kan tænke træerne ind. Her har man nemlig bygget en legeplads rundt om et træ. Kan vi så komme ind i kampen, København?
 

 Pletskud af Lone Koefoed Hansen
 

27.3.17

Opdatering på dagens afstemning om de seks træer på Carlsberg

Der er *ikke* et grønt flertal i vores kommune. Radikale og Enhedslisten stemte for at bevare træerne, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne for at fælde.

Et scenarie fuldstændig identisk med afstemningen om Klatreskoven på Carlsberggrunden. Som de også fik lov til at fælde.

Det her er vigtigt. Vi skal snart til at vælge vores repræsentanter i kommunen, for de næste fire år. Hvis du er uenig i dit partis stemme i den her sag, så lad dem det vide.

Øv, hvor er det trist.

25.3.17

Et blowjob

På mandag afgør kommunen om Carlsberg må fælde ni bevaringsværdige træer. Tre af dem skal vige for skurvogne, og andre seks støder op til et område hvor man skal lægge forsyningsnet til en ny bygning. Ved brug af gravemaskiner, kan det kappe rødderne, men der findes en skånsom metode, der er midst lige så effektiv, og som man bruger i andre storbyer: vacuum sugning. Man bruger ikke gravemaskiner, men suger jorden væk. En metode der skåner bl.a. rør, ledningsnet og trærødder.I håbet om, at vi kan nå at redde de seks træer, som Carlsberg forventes at få tilladelse til at fælde, har vi samlet foto dokumentation og links til omtale af metoden, maskinerne og et af de firmaer, der arbejder med maskinen i Danmark.

Veg Tech:
Veg Tech er et dansk firma der med egne ord arbejder med produkter og systemer til et grønnere bymiljø. Her er et kort uddrag af deres omtale af bytræer og vacuumsugningsteknikken, fra Stads- og Haveingeniøren 2004 (!): 

Livredning af bytræer
Rodnet og trækroner kommer let i konflikt med de forskellige ledningsnet og befæstelser. For at beskytte veletablerede bytræer mod overlast er Malmø Kommune også her gået foran ved at undlade brug af konventionelle gravemaskiner inden for træernes drypzoner og ved at udskifte jorden i de øverste jordlag af rodnettet på eksisterende træer, der mistrives, men som efter forbedring af vækstforholdene kan bringes på fode igen. Den eksisterende dårlige og ofte kompakterede jord fjernes ved hjælp af en vakuumsugningsteknik og udskiftes med skeletjord med en vedvarende, mere åben og rodvenlig struktur. 

Og så det her: teknikken er velkendt i Københavns kommune!

Vakuumsugeteknikken er også blevet benyttet til at fjerne forurenet jord fra legepladser i Københavns og Frederiksberg kommuner og har på denne måde bidraget til at skåne store træer og hække fra måske fatale læsioner på rodnettet som det er sket i andre tilsvarende projekter.

Maskinen blev omtalt af Dagens Byggeri i 2009, "Blowjob til undergrunden" (et par uddrag):

Fli-Dan
Hvorfor skal jordarbejde udføres med en skovl? Hos Silkeborgfirmaet Fli-Dan opererer de med et helt andet princip, nemlig sugning.

Siden september sidste år har firmaet løst jordflytningsopgaver med deres multisuger BigBlow. Systemet finder især anvendelse på såkaldte kritiske steder, hvor der er mange rør og kabler i jorden, og hvor man skal have adgang til en specifik ledning uden at forstyrre de øvrige.

“Meget mere skånsom end en skovl på en gravemaskine nogensinde vil være.”

Man skal huske på, at det er stærke kræfter, vi er oppe imod. Man har brugt en gravemaskine til at grave i jorden i mange år, men det er lidt det samme, som da minigravemaskinen kom frem. I starten kunne ingen se behovet for den, men i dag har alle entreprenører en i deres maskinpark, påpeger Steen Andersen.

********

Hvis denne metode kan skåne de seks træer på Carlsberg, så bør den tages i brug. Helst burde kommunen betinge sig at den blev implementeret. Hvis Carlsberg får tilladelse til at fælde de seks træer, vil vi alligevel kontakte dem, og fortælle dem om muligheden.

Tusind tak til Britt Hjerl Abildtrup for uvurderlig viden.

Links:

24.3.17

Carlsberg alarm, igen!

Så er den gal på Carlsberg igen. På mandag skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte om der kan gives dispensation til at fælde yderligere ni bevaringsværdige træer. Seks ud til en vej, og tre i en have, som de vil omdanne til skurvognsby. Et af de træer de gerne vil fælde, er det første i billedet her:


En kæmpe!

Mere information kan findes i TMU mødematerialet med bilag, der er offentligt tilgængeligt og online.


Sådan ser satellit foto ud af den sidste rest grønt i området. Som man altså ønsker at inddrage.

Og her er udsnit af tegninger fra TMU's materiale.


De ni bevaringsværdige træer man ønsker tilladelse til at fælde. De helt røde prikker er bevaringsværdige træer man allerede har fået lov til at fælde. Og de helt grønne er også fældede, men reetableres. Oversat: de har fået lov at fælde næsten alt, men nu vil de så lige have ni mere. 

De sidste seks træer ønskes fældet, fordi man skal grave i nærheden af dem. Det kan gøres nænsomt uden at fælde, det gør man bl.a. med stor succes i Stockholm. Men det er selvfølgelig lettere at bare fælde, og plante nogle nye træer. Ansøgningen er formuleret som et ultimatum: hvis de ikke får lov, bliver alt meget forsinket og meget dyrere. Vi kan kun håbe, at kommunen er færdig med at lægge sig fladt ned på maven for Carlsberg. Nok er nok!

Tak til Miljøpunkt Nørrebro for alarmen.

Link:

10.3.17

Beskyttelsesbede

Et par dugfriske eksempler fra Aarhus, på hvordan man bruger beplantning til at beskytte træer mod bl.a. tis, salt og cykelparkering. Det er jo så enkelt og konstruktivt.

Var det en idé med beskyttelsesbede i København? Kunne man teste konceptet på de mest udsatte træer?28.2.17

Trænyt fra Københavns Kommune

Da vi startede vores borgerbevægelse for byens plagede træer, for 4 år siden, var træerne helt usynlige i planlægning og budgetter. Selv da kommunen udgav en rapport of luftforureningen, var de ikke engang nævnt med et ord. I dag har kommunen offentliggjort en opdatering der alene omhandler træer, med langsigtede planer og mål. Vi er kommet så langt. 
 
Ikke mindst den her luner:
 
http://www.kk.dk/nyheder/koebenhavnerne-skal-udpege-byens-traehungrende-omraader#
 

17.2.17

Verdens første skov-by

I The Guardian sætter man lige nu fokus på luftforurening i verdens storbyer. På verdensplan dør 5.5 millioner mennesker årligt af luftforurening. 540 af dem er Københavnere.

Træer skaber ikke bare ilt, de opfanger også byens støv, og ikke mindst de livsfarlige partikler, der angriber vores lunger. Træer *skal* tænkes ind i byerne, og i Kina lægger man nu an til at bygge verdens første skov-by. 

Sindssygt spændende udvikling!

https://www.theguardian.com/cities/2017/feb/17/forest-cities-radical-plan-china-air-pollution-stefano-boeri


16.2.17

Et beskyttet træ i Lissabon

Sådan beskytter man et træ på en byggeplads i Lissabon. HELE området under træets krone er afspærret, så ingen kan forbryde sig mod rodnettet. Og så det vildeste: man har bygget et gitter der omslutter kronen, så der ikke kommer kraner og andet for tæt på. Betrukket med metal net. Fantastisk!

11.2.17

En mulig løsning!

En mulig løsning på problemet med de mest urinbelastede bytræer, er denne nye opfindelse fra Frankrig. Et pissoir, der omdanner urin til kompost, og samtidig tager de slemme lugtgener. Offentlig vandladning er et stort problem for de større byer, og der bruges mange ressourcer på at rydde op i det store toilet. For nyligt blev der sat spot på problemet, da to store lindetræer ved Rundetårn blev fældet grundet svækkelse af urinskader.
 
Det konstruktive pissoir testes lige nu bl.a. i Paris, og måske var det en idé for København at teste et par, nær de mest urintruede træer? Træplejerne der har deres daglige gang blandt byens træer, kan hjælpe med at udpege de mest belastede steder.

Alle konstruktive forslag til beskyttelse mod urin, samles i vores inspirationskatalog, sammen med dette.

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/pariser-pissoir-bruger-tissetraengende-maends-urin-til-blomsterjord

1.2.17

Når et træ tænkes ind

I Japan stod et 700 år gammelt træ i vejen for udvidelsen af en togstation. Træet stod til fældning, men borgerne kastede sig ind i kampen for det gamle træ, og resultatet er helt fantastisk: I stedet for at fælde det, lod man træet stå, og byggede udenom. 

Det er altid den slags konstruktive løsninger, der ender med at gå verden rundt. Flere af dem. 


13.1.17

Helt tæt på urinskaden

Formålet med Red Byens Træer har alle dage været, at identificere årsagen til at vi mister vores bytræer, og dernæst arbejde på at begrænse skaden. Der er ingen instanser der er hellige, og ingen vi ikke vil tale med for at blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at passe på vores træer.

Nu viser det sig, at der er noget vi selv gør, der er skadeligt for de mest udsatte bytræer. Nemlig at tisse på dem. Man kan undre sig over, at ingen har talt om det før. At vi først finder ud af det, når to kæmpestore træer bukker under for en uophørlig og årelang belastning. 

Vi taler jo ikke om sporadiske strint, men om særligt udsatte træer, der systematisk i en årrække gennemvædes på samme sted. Det var tilfældet ved de to 100 år gamle lindetræer ved Rundetårn, som blev fældet forleden. Deres bark var bleget og porøs af ammoniakskader hele vejen ind til veddet, i tissezonen. Det har svækket træerne, så de ikke har kunnet holde liv i grenene, eller forsvare sig mod svamp, råd og sygdomme.

Når man først ved, at det er skadeligt for træerne at tisse på dem, så lader man selvfølgelig være. Så enkelt er det. Diskussionen om hvor man ellers finder et toilet, hører til andetsteds. Det er heller ikke et angreb på mænd, for hvor skulle de vide fra at det er skadeligt? Ingen har jo talt om det her før.

Ved Rundetårn står ét yngre træ tilbage, der også viser tegn på urinpåvirkning, så vi skal i tænkeboks for at finde en måde at beskytte dét og de andre særligt urintruede træer på. Det bliver højaktuelt når vi går den varmere tid i møde. Skal der små hegn op? Kontrolleret vedbend? Skiltning? Vi skal løse den her møgknude. Det kan vi godt, hvis vi hjælpes ad.

Her er fotos af urinskaderne på Rundetårns nyfældede lindetræer, og udsnit af artikel om (hunde)tis skader på træer, hvor processen forklares.http://www.citylab.com/weather/2012/08/why-you-shouldnt-let-your-dog-pee-trees/3117/

Fra artikel om skader fra hundetis, CityLab 2012. Selv de havde svært ved at finde dokumentation på emnet, trods at det er et stort problem for bytræer. Det er på høje tid at vi får talt om det her.

12.1.17

Opfølgning på urinskadede træer

En opfølgningurinskadede træer, fra TV 2 Lorry. Her forklarer og illustrerer træplejeren hvordan store mængder af urin påvirker vores bytræer. Skiven er netop ankommet til dokumentation, den tager vi lige i morgen. 

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/11-01-2017/1930/traeer-tisses-ihjeld?autoplay=1#player

Link til Lorry indslaget her.

PS! Så stærkt at folk tipper Lorry om det her!


10.1.17

100 år gamle lindetræer tisset ihjel

Inde ved Rundetårn er to kæmpestore lindetræer i dag blevet fældet, fordi massive mængder af urin har svækket dem i en grad, så man har været nervøs for at de ville vælte i en storm. Urinskader er et stort problem for træerne i byen, og mænd tisser selv på de unge træer, der har vandingsposer på. Det er så ubeskriveligt ulækkert. De poser skal håndteres af træplejere, det er ikke i orden at tømme sig udover dem!
Vi bliver nødt til at tale om hvad træer kan tåle. I morgen ankommer en skive af et af de nyfældede træer, som vi skal fotografere, så vi kan komme helt tæt på, og virkelig se hvordan store mængder af urin æder barken op.

Argh!http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-01-10-gamle-lindetraeer-faeldet-tisset-til-doede

Link til Lorry omtale: her.

31.12.16

Tak for et fantastisk træ-år

Af hjertet tak for et fantastisk træ-år. Her er traditionen tro en lille gennemgang af hvad vi opnåede i dette år, og hvad vi skal knokle for i det næste.

Dametræet og den gamle bøg.
Kampen for de to træer i vores profilbillede, på Sølund grunden, endte lykkeligt. Det gjorde den fordi både vinder af forslaget og bygherren anerkendte hvor vigtige træerne er for byen. Arkitekternes dinosaurer i konkurrencen blev fravalgt, med begrundelsen at de var for gammeldags. Det er en stærkt positiv udvikling!

Befrielsen af Dametræet.
Efterfølgende fik vi den store gave, at få befriet Dametræet på Sølund, for den kvælende vedbend. Endnu et mirakel.

Katastrofe afværget.
I år skrev mange borgere og virksomheder deres første høringssvar, for det frodige hjørne ved Statens Naturhistoriske Museum, hvor vi så udkast til en totalt nedbarberet plads. Det gjorde en kæmpe forskel i lokalplanen, hvor kommunen indprentede arkitekter og bygherre, at alle træerne på hjørnet skal bevares.

Møllegade.
Det blev også i år, at vi så enden på tre års intensiv kamp for Møllegades træer. Her endte det med, at vi fik bevaret det store hjørnetræ, og at projektet gik fra at være en grå og flisebelagt omgang, til en grøn, med mange nye træer.

Og sidst, men ikke mindst, vedtog København i år sin første træpolitik. Det er kæmpestort!

Hvad skal der ske næste år?

Trækortet.
Vi skal have et trækort, nu kan vi ikke udsætte det længere. New York City har lige, med borgernes hjælp, kortlagt alle deres gadetræer. Det er et uundværligt redskab, som vi skal have stablet på benene. Måske et projekt, vi kan gennemføre i samarbejde med kommunen?

Prep-teamet.
Mange træer bliver slået ihjel, i bygge- og anlægsfasen. De bliver utilstrækkeligt eller slet ikke beskyttede, og flere får alvorlige skader, der på sigt koster dem livet. Det kan undgås ved at man afskærmer alle træer før arbejdet påbegyndes. Her har vi foreslået kommunen at nedsætte et prep-team, der rykker ud og skærmer af. Det kunne evt. afprøves som forsøgsordning i det nye år.

Endelig skal vi finde en skabelon for, hvordan vi videreudvikler vores borgergruppe, så flere kan deltage aktivt i kampen for byens træer. Det skal vi tale mere om næste år.

Rigtig godt nytår!


29.12.16

Red Byens Træer i CityLab

Meget fin omtale af vores borgerbevægelse, i CityLab i dag. Om grådige bygherrer, træpolitik og vores dejlige træer.

Meget fin omtale af vores borgerbevægelse, i CityLab i dag. Om grådige bygherrer, træpolitik og vores dejlige træer.

Link til artiklen: her.

27.12.16

Environmental Protection Fund, NY

Staten New York har netop offentliggjort at der er sat $2.3 millioner af til byskov og begrønning af byen. 

Begrundelsen:
"Trees and green space are an important part of a community, especially in densely populated urban areas where such resources are limited"

Hvem kan søge
"..the Environmental Protection Fund is investing $2.3 million in tree planting, maintenance grants, tree inventory and community forestry management plans. Grants are available to municipalities, public benefit corporations, public authorities, school districts, soil and water conservation districts, community colleges, not-for-profit organizations, and Indian nations or tribes."

Direkte i inspirations kataloget med den her. Åh!

Link til offentliggørelsen af nyheden: her.